Otomatik Yüklemeli Katlı Fırın

Otomatik Yüklemeli Katlı Fırın

ENDÃœSTRÄ°YEL

ATS çok katlı otomatik yüklemeli fırın, müÅŸterilerimizin yüksek üretim kapasitesi, el deÄŸmeden yapılan üretim metodu ve ilerleyen zamanlar için geniÅŸletilebilir makine parkı talepleri doÄŸrultusunda, en son teknolojik yenilikler dikkate alınarak üretilmiÅŸtir.

Siklotermik veya boru tip ısıtma sistemi şeklinde iki farklı modeli mevcuttur.

Siklotermik tip sistemlerde, ayarlanabilir hava akış valfleri ve bilgisayar kontrollü piÅŸirme sistemi sayesinde, her katın hava akışı kontrol edilebilir. Böylelikle üst veya alt kat fark etmeksizin tüm yüzeyde eÅŸit piÅŸirme dengesi saÄŸlanır.

Borulu tip sistemlerde, katları çepeçevre saran borular ile piÅŸirme yüzeyinin tamamı eÅŸit ÅŸekilde ısıtılabilir.

Fırın zemini üzerine yerleÅŸtirilen borular, tabandaki ısı kanallarından geçen sıcak havadan eÅŸit ÅŸekilde enerji transfer ederek, bu ısıyı üst katlara aktarırlar ve fırının tüm yüzeylerinde eÅŸit piÅŸirme dengesi saÄŸlanır.

Çok katlı fırınımız; otomatik yükleme ve boÅŸaltmalı robotu, çok fonksiyonlu piÅŸirme ve ayar kombinasyonları, hamur iÅŸleme bölümü ile ilgili sunduÄŸumuz farklı makine seçenekleri sayesinde, müÅŸterilerimizin ürün çeÅŸitleri ne kadar farklı olursa olsun, tüm ihtiyaçlarına kolaylıkla cevap verebilecek yeterliliktedir.

Ä°leri düzeydeki yalıtım sistemi sayesinde, üretilen ısı, uzun süre fırın içerisinde muhafaza edilebilmektedir. Ayrıca bu ısı yalıtım teknolojisi, peÅŸi sıra piÅŸirmelerde, fırının çabuk ısı toplamasına ve her seferinde aynı kalitede ürün elde edilmesini saÄŸlamaktadır.

Yanma odası ve gaz kanalları ateÅŸe dayanıklı tuÄŸladan imal edilmiÅŸtir. Özellikle borulu tipli ısıtma sistemlerinde önemli olan bu yapı sayesinde, ısı, borulara eÅŸit ÅŸekilde ulaÅŸtırılmış olur.

Her kat tek seferde yüklendiÄŸi ve boÅŸaltıldığı için, yükleme kapıları kısa süreliÄŸine açık kalmakta ve buda ısı kaybını önlemekte, dolayısıyla enerji tasarrufu saÄŸlamaktadır.

Gaz ve dizel yakıt enerji kaynağı olarak kullanılabilir.

Fırınımız, 300 ºC ye kadar yükseltilebilen kat ısısı sayesinde, düÅŸük veya yüksek sıcaklıklarda piÅŸirilen her türlü ürün için güvenle kullanılabilir.

Her iki modelde de üst veya alt kat fark etmeksizin eÅŸit piÅŸirme dengesi saÄŸlanır.

Yükleme bandına hamurlar, ahÅŸap paneller üzerinden otomatik olarak alınabilir.

PiÅŸirilen ürünler, bir bant üzerinden soÄŸuma veya paketleme gibi iÅŸlemler için bir sonraki istasyona aktarılabilir.

Ä°steÄŸe baÄŸlı olarak 3-4-5 ve 6 katlı olarak üretilebilmektedir.

Çok fonksiyonlu, renkli ekrana sahip dokunmatik panosu sayesinde: tüm sistemi tek panelden kontrol edebilir, 250 farklı piÅŸirme seçeneÄŸini sistem hafızasına yükleyebilir ve üç adet fırına kadar bütün tesisi tek ekrandan gözlemleyebilirsiniz.

Firma bünyemizde bulunan ekibimiz tarafından geliÅŸtirilen ürün kontrol yazılımı sayesinde, tüm talep ve arızalar için sisteme anında müdahale etmek mümkündür.

Ayrıca IOS ve Android tabanlı iÅŸletim sistemine sahip mobil cihazlarınızdan, iÅŸletmenizin durumunu her nerede olursanız olun gözlemleyebilirsiniz.

Daha saymakla bitmeyecek birçok özelliÄŸi ile ATS çok katlı otomatik yüklemeli fırınımız, müÅŸterilerimizin tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek kadar geliÅŸmiÅŸ bir teknolojiye sahip olsa da, küçük bir ekrandan kontrol edilebilecek kadar da basit kullanım özeliÄŸi ile müÅŸterilerimizin beÄŸenisine sunulmuÅŸtur.

Opsiyonlar:

Gaz veya dizel yakıt brülörü

Çıkışta ekmek taşıma bandı

GiriÅŸ ve çıkışta su püskürtme sistemi

GiriÅŸte bıçak atma sistemi

Kat içi temizlik süpürge sistemi

3-4-5-6 katlı üretim

Harici buhar ünitesi